Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Usuli Güvencelere İlişkin Üçüncü Koordinasyon Toplantısı, İlgili Kurumların Temsilcilerinin Katılımıyla 27-28 Eylül 2023 Tarihlerinde Eskişehir'de Gerçekleştirilmiştir.
  29.09.2023

     Usuli Güvencelere ilişkin üçüncü Koordinasyon Toplantısı, ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla 27-28 Eylül 2023 tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya;  Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, Yargıtay tetkik hakimi, Anayasa Mahkemesi raportörü, hâkimler, Cumhuriyet savcıları ve avukatların yanı sıra, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi temsilcileri ve projenin ulusal danışmanları da katılmıştır.

      Bu toplantı, delillerin kabul edilebilirliği ve dosyaya erişim ile ilgili sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması için katılımcılar için bir platform oluşturmuştur. Ayrıca, katılımcılar AİHM tarafından tespit edilen önemli sorunların yanı sıra, yüksek Türk mahkemelerinin yerleşik içtihatlarını da dinleme fırsatı bulmuşlardır.

  Adres

  ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Milli Müdafaa Cd. No:22 /B Bakanlıklar / Çankaya / Ankara

  Telefon

  Faks : +90 312 219 43 19

  E-Posta

  cigm.projeisaretadalet.gov.tr

  © 2020 TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 15 - Toplam : 7853 kişi ziyaret etmiştir.