Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Türkiye’deki Hakim ve Savcılar için Siber Suçların Soruşturulması ve Kovuşturulması Esnasında Elektronik Delillerin Ele Alınması
  07.06.2021

  Çalıştay Duyurusu

   

  Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması Projesi (CAS II) ile  Güneydoğu Avrupa ülkelerinde internet üzerinden işlenen suçlardan gelir elde etmeyle mücadele amacıyla başlatılan iPROCEEDS-2 projesi ortaklığında 30 Haziran 2021 ve 7 Temmuz 2021 tarihlerinde 10:00 - 17:00 saatleri arasında iki farklı katılımcı grubu için  KUDO platformu üzerinden "Türkiye’deki Hakim ve Savcılar için Siber Suçların Soruşturulması ve Kovuşturulması Esnasında Elektronik Delillerin Ele Alınması" konusunda çevrimiçi bir çalıştay gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

  AİHM, iPROCEEDS projesi eğiticilerinin yanı sıra ulusal ve yabancı uzmanların konuşmacı olacağı, eşzamanlı tercüme desteğinin sağlanacağı ve interaktif bir yöntem uygulanmasının planlandığı çalıştayda özetle şu başlıkların ele alınması öngörülmektedir:

  “I-Siber suçlarda fiziki ve elektronik deliller, özellikler.

  Avrupa Konseyi ile geliştirilen Elektronik Delil Kılavuzuna dair bazı önemli hususlar

  II-Siber suçlarda fiziki ve elektronik delillerin toplanması ve işlenmesine ilişkin kurallar ve iyi uygulama örnekleri.

  Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen Standart Çalışma Prosedürü Kılavuzuna göre kolluk prosedürü ve iyi uygulamalar.

  III-Siber suçlarda fiziki ve elektronik deliller hakkında ulusal yaklaşım, ilgili hususlar, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesindeki işler.

  Siber suçlara ilişkin soruşturmalarda izlenen sıra.

  Delil ile karşılaşıldığında dikkat edilmesi gerekenler. Suç mahalline girerken yapılması ve yapılmaması gerekenler.

  IV-Siber Suçlarla mücadelede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Rolü

  V-Siber suç ile ilgili adli faaliyetin hazırlanması (bina arama, yakalama).

   Sorumlu Savcılık ve kolluk kuvvetleri arasında koordinasyonun sağlanması.

  İlgili faaliyete dair resmi belgeler hazırlanırken dikkat edilecek hususlar

  VI-Ceza yargılamasında elektronik veri toplanırken, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. ve 8. maddeleri doğrultusunda adil yargılama ve mahremiyetin temini”

   

  ÖNEMLİ:

  • Çalıştay ile ilgili bilgilendirme (nihai etkinlik programı, katılım linki, KUDO kullanım detayları vb) Avrupa Konseyi tarafından e-posta üzerinden yapılacağı için güncel e-posta adreslerinin belirtilmesi ve çalıştay öncesinde e-postaların kontrol edilmesi önem arz etmektedir.
  • Çalıştay katılımcıları için hazırlanan materyaller bulundukları adliyelere kargo ile gönderilecektir. Bu sebeple görev yapılan adliyenin belirtilmesi hususu önem taşımaktadır.

   

  Ek : Taslak Program

  Adres

  ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Milli Müdafaa Cd. No:22 /B Bakanlıklar / Çankaya / Ankara

  Telefon

  Faks : +90 312 219 43 19

  E-Posta

  cigm.projeisaretadalet.gov.tr

  © 2020 TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 15 - Toplam : 7853 kişi ziyaret etmiştir.