Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  PROJE HAKKINDA

  Yararlanıcı Kurum

  Projenin yararlanıcı kurumları Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Adalet Akademisidir.

  Paydaşlar

  Projenin paydaşları 

  • Anayasa Mahkemesi, 
  • Yargıtay,
  • Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 
  • Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, 
  • Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), 
  • Emniyet Genel Müdürlüğü (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı)
  • Türkiye Barolar Birliğidir.

  Hedef Gruplar

  Proje kapsamında

  İlk Derece ve İstinaf Mahkemelerinin ceza adaleti alanında çalışan hâkim ve savcıları ile Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay’da çalışan raportörler, tetkik hâkimleri ve savcılar,

  • Adalet Bakanlığı ve Adalet Akademisinde çalışan hâkim ve savcılar,
  • Bilişim suçları alanında çalışan savcılar,
  • Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun müfettişleri, Adalet Bakanlığı’nın müfettişleri,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları,
  • Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (KOM) ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı uzmanları,
  • Jandarma Genel Komutanlığı uzmanları,
  • Adli Tıp Kurumu (ATK) uzmanları,
  • TBB ve yerel baroların insan hakları merkezlerindeki avukatlar,
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) uzmanları

  için çalışmalar yürütülecektir.

  Bütçe

  Projenin toplam bütçesi 5 milyon Avrodur ve bu miktarın %95’i Avrupa Birliği, %5’i ise Avrupa Konseyi tarafından karşılanmaktadır.

  Süre

  36 ay (15 Mart 2019 – 14 Mart 2022)

  Projenin Amacı

  Projenin genel amacı, Türk yargısını daha da güçlendirmek ve ceza adaleti alanında uluslararası standartlar ve Avrupa standartları ile uyumunu sağlayarak yargıyı daha verimli, etkili ve görünür kılmaktır.

  Projenin özel amaçları:

  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) uygulanması konusunda ceza adaleti sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak;
  • Ceza adaleti kurumlarının ve hukuk çalışanlarının AİHS hükümlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadını uygulaması konusunda kapasitesinin geliştirilmesi ve insan hakları hukuku konusunda işbirliklerini ve farkındalıklarını artırmaktır.

  Proje ile ulaşılması beklenen temel sonuçlar:

  • Türk yargı kurumları ve diğer kurumların ceza adaletini AİHS standartlarına uygun olarak uygulamasına ilişkin kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.
  • Türk hukukçuların ceza adaleti alanında Avrupa insan haklarını uygulama bilgi ve becerileri geliştirilecektir.
  • İlgili kurumlar arasında işbirliği ve farkındalık ile tüm vatandaşların ceza adaletine erişim imkanı geliştirilecektir.

   

  Görüş ve önerilerinizi cigm.proje@adalet.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 

  Adres

  ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Milli Müdafaa Cd. No:22 /B Bakanlıklar / Çankaya / Ankara

  Telefon

  Faks : +90 312 219 43 19

  E-Posta

  cigm.projeisaretadalet.gov.tr

  © 2020 TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 15 - Toplam : 7853 kişi ziyaret etmiştir.