Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik "Çevrimiçi Duruşma" Konulu Webinar Duyurusu
  25.11.2020

   

  Genel Müdürlüğümüzün ana yararlanıcı olarak yürütmekte olduğu "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması Projesi" (CAS II) ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) uygulanması konusunda ceza adaleti sisteminin geliştirilmesi; ceza adaleti kurumları ile hukuk çalışanlarının AİHS hükümlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadını uygulaması konusunda kapasitesini ve insan hakları hukuku konusunda işbirlikleri ile farkındalıklarını artırmaya katkı sağlamak hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik cezai konularda usuli teminatlar, bilişim suçları ve terörizmin finansmanı alanlarında çalışmalar yürütülmektedir.

  Anılan proje kapsamında 14 Aralık 2020 tarihinde 10:30-16:30 saatleri arasında Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına yönelik KUDO platformu üzerinden "Çevrimiçi Duruşma"  konusunda çevrimiçi bir webinar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

  AİHM ve Anayasa Mahkemesinin yanı sıra ulusal ve yabancı uzmanların konuşmacı olacağı, tercüme desteğinin sağlanacağı webinarda özetle şu başlıklar ele alınacaktır:

  I- Duruşmalarda video konferans kullanımına ilişkin bazı sorunlara genel bakış (AİHM içtihadı ve ülkelerin deneyimi)

  -Ulusal düzeydeki çevrimiçi duruşmalar hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bakış açısı

  -  Rusya ve Almanya/İspanya'daki çevrimiçi yargılama usullerine genel bakış

  - Türkiye'deki çevrimiçi yargılama usullerine genel bakış: yasal çerçeve, mevcut uygulama ve karşılaşılan zorluklar

  II- Ceza yargılamasında çevrimiçi duruşmalar sırasında savunma haklarının ve diğer güvencelerin sağlanması (Tutukluluk duruşmaları odağında)

  Taslak programa aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  Taslak Program

  Adres

  ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Milli Müdafaa Cd. No:22 /B Bakanlıklar / Çankaya / Ankara

  Telefon

  Faks : +90 312 219 43 19

  E-Posta

  cigm.projeisaretadalet.gov.tr

  © 2020 TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 15 - Toplam : 7853 kişi ziyaret etmiştir.