Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Ceza Yargılamalarında Usuli Güvencelerin Sağlanması Konusunda Koordinasyon Toplantısı 3-4 Kasım 2022 Tarihlerinde Mardin'de Gerçekleştirildi.
  05.11.2022

       3 ve 4 Kasım 2022 tarihlerinde, Usuli Güvencelere ilişkin ilk Koordinasyon Toplantısı, ilgili kurumlarından 41 temsilcinin katılımıyla Mardin'de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Türkiye Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, Yargıtay üyesi, Anayasa Mahkemesi raportörü, hâkimler, Cumhuriyet savcıları ve avukatların yanı sıra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi temsilcileri ve projenin ulusal danışmanları da katılmıştır.

       Bu toplantı, delillerin kabul edilebilirliği ve dosyaya erişim ile ilgili sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması için katılımcılar için bir platform oluşturmuştur. Ayrıca, katılımcılar AİHM tarafından tespit edilen önemli sorunların yanı sıra, yüksek Türk mahkemelerinin yerleşik içtihatlarını da dinleme fırsatı bulmuşlardır. Benzer koordinasyon toplantılarının Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

  Adres

  ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Milli Müdafaa Cd. No:22 /B Bakanlıklar / Çankaya / Ankara

  Telefon

  Faks : +90 312 219 43 19

  E-Posta

  cigm.projeisaretadalet.gov.tr

  © 2020 TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 15 - Toplam : 7853 kişi ziyaret etmiştir.