Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  BELGELER CAS II

  9 Kasım 2023 Açık Mahkeme Günleri Materyalleri (Sivas)

  1-Sivas Adliyesinin Genel Tanıtımı

  2-Savcılık İş ve İşlemleri

  3-Genel Soruşturma ve Cumhuriyet savcıları Savcılık Uygulamaları Hakkında Genel Bilgilendirme

  4-Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu

  5-Uyap Sisteminin Tanıtılması

  6-Danışma ve Ön Büro İşlemleri

  7-Adli Görüşme Odaları

   

  25-27 Ekim 2023 Terörizmin Finansmanı İle Mücadele Yuvarlak Masa Toplantısı Materyalleri (Van)

  1-Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele 

  2-Terörizmin Finansmanı ile Mücadeleye İlişkin Uluslararası Standartlar ve FATF Çerçevesi

  3-Terörizmin Fİnansmanına Genel Bakış

  4-VAN TDK TF Report 

   

  18-20 Ekim 2023 Terörizmin Finansmanı İle Mücadele Yuvarlak Masa Toplantısı Materyalleri (Bodrum)

  1-Kripto Varlıkların Niteliği 

  2-Kripto Paralara İlişkin Yargılamalarda İspat Sorunu 

  3-Kripto Paraların Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlarında Kullanılması 

  4-Kripto Paranın Siber Suçlarda Kullanımı 

  5-Kripto Varlık Yuvarlak Masa - Uygulamada Sorunlar 2023

  6-Terörizmin Finansmanı Suçlarında Uluslararası Adli Yardımlaşma

   

  27-28 Eylül 2023 Usuli Güvenceler Koordinasyon Toplantısı Materyalleri (Eskişehir)

  1-Adil Yargılanma Usuli Güvenceler

  2-Eskişehir Tanıklar

  3-Eskisehir Delillerin Kabul Edilebilirliği Sunumu

  4-Eskişehir Rapor  FGT TDK

  5-Hukuka Aykırı Deliller Eskişehir

  6-Yargıtay İçtihadında Delillerin Kabul Edilebilirliği

   

  22 Eylül 2023 Terörizmin Finansmanı İle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Materyalleri (Kızılcahamam)

  1-Terörizmin Finansmanı İle Mücadeleye İlişkin Uluslararası Standartlar ve FATF Çerçevesi

  2-Belçika'da Terörizmin Finansmanı Durumuna Bakış 

  3-Official PPT CUTA 2023

  4-Terörizmin Finansmanına Genel Bakış 

   

  14-15 Eylül 2023 Makul Sürede Yargılanma Hakkı (Usuli Güvenceler) Yuvarlak Masa Toplantısı Materyalleri (İstanbul)

  1-Adil Yargılanma Usuli Güvenceler 

  2-Makul Sürede Yargılanma Hakkına İlişkin Olarak Kovuşturma Evresinde Ortaya Çıkan Sorunlar

   

  15 Haziran 2022 Adil Yargılanma Hakkı Yuvarlak Masa Toplantısı Materyalleri  

  Mahmut Can Şenyurt - Avukata Erişim Hakkı Sunumu

  Martyna Kusak - Avukatın Hazır Bulunması ile Tanıkların Sorgulanması Tanığın Sorguya Katılmaması AİHM'in Üç Aşamalı Testi

  Martyna Kusak - Çelişmeli Yargılama Bağlamında Silahların Eşitliği Genel İlkesi (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yönüyle)

  Sinan Altunç - Soruşturma ve kovuşturma evresinde avukata erişim hakkı

   

  Proje Kapsamında Tercümesi Yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararları 

  1) CM_Res(2013)13_TR

  2) CM_Res(2017)19_TR

  3) CM_Res(2020)5_TR

  4) CM_Rec(2010)12_TR

  5) CM_Rec(2010)3_TR

  6) Rec(2006)13_TR

  7) Rec(95)12_TR

  8) Rec(87)18_TR

  9) Rec(2003)13_TR

  10) Rec(97)13_TR

  11) Rec(2005)9_TR

   

  Proje Kapsamında Oluşturulan Kılavuz ve Rehberler  

  AİHM KURUM VE KAVRAMLAR KİTABI

  Kapaklar

  Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Kılavuzu

  Siber Suç Soruşturmaları Kılavuzu

  Delillerin Kabul Edilebilirliği Kılavuzu 

  Tutukluluk İşlemlerinde Usuli Güvenceler Kılavuzu

  Tutukluluk ve Diğer Koruma Tedbirlerinin Uygulanması Kılavuzu

   

  Proje Kapsamında Yararlanılan Kılavuzlar 

  Dijital Delil Kılavuzu

   

  Proje Kapsamında Oluşturulan Broşürler

  Özgürlük ve Güvenlik Hakkı

  Adil Yargılanma Hakkı

  Asgari Teminatlar

   

  Raporlar  

  Usuli Güvenceler Hakkında Yapılan Koornidasyon Toplantılarına İlişkin Nihai Birleşik Rapor

  Terörizmin Finansmanı İle Mücadele

  Siber Suçların Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele : Türkiye İçin Temel Bulgular ve Tavsiyeler 

   

  Projemiz Kapsamında Tercüme Edilen/Güncellenen Kaynaklar 

  Adalet Sisteminin Bağımsızlığı

  AİHS 5. Madde Rehberi

  Cumhuriyet Savcısının Rolü

  Gözaltı-Avukat Yardımı

  Gözaltının İlk Günlerinde Avukat Yokluğu

  Terörizm Konusunda AİHM İçtihadı

   

  30 Haziran ve 7 Temmuz 2021 Tarihlerinde Gerçekleştirilen "Elektronik Deliller" Çalıştay Materyalleri 

  Cansu Alıcı Sunum

  Digital Forensics Division_v2_TR

  Mahmut Can Senyurt_Elektronik Deliller Sunumu

  Session 1_v2_TR

  Session 2_v2_TR

  Session 3_v2_TR

  Session 5_v2_TR

  Siber suçlarda deliller_Avrupa Konseyi v1

   

  14 Aralık 2020 Tarihli "Çevrimiçi Duruşmalar" Webinarı Materyalleri

  CCPE= 15 Sayılı Görüş

  Çevrimiçi Duruşma (AİHM Perspektifi) - Dmitry Gurin

  Çevrimiçi Duruşma (İspanya Deneyimi) - Bachmaier

  Çevrimiçi Duruşma (Rusya Deneyimi)- Filatova TR

  Çevrimiçi Duruşma- Filatova EN

  E-Duruşma -Tuğçe Duygu Köksal

  Prof. Dr. Feridun Yenisey'in Sunumu

  SEGBİS ile ilgili AYM Kararları (Tablo)

  İngiltere ve Galler ceza mahkemelerine yönelik alınan önlemler

  Rusya Yüksek Mahkeme Kararı 08.04.2020-TR

  Rusya Yüksek Mahkeme Kararı 18.03.2020-TR

   

  5 Ekim 2020 Tarihli "Tutukluluğun Hukukiliği ve Ceza Yargılamasında Tutuklamaya Alternatif Tedbirler " Konulu Webinar Materyalleri 

  AIHM Kararlar Listesi

  Örnek Kararlar Listesi

  Panel 1Soru-Cevap-Levent Yalçın

  Panel 2 Soru-Cevap-Hasan Sınar

  recR(80)1_TR

  Resolution 2077(2015)_TR

   

  24 Haziran 2020 Tarihli "Ceza Yargılamasında Gerekçeli Karar Hakkı" Konulu Webinar Materyalleri

  Dr.Akif Yıldırım - Anayasa Mahkemesi İlgili Karar Özetleri

  Dr.İhsan Baştürk -Yargıtay Perspektifi

   

  9 Haziran 2020 Tarihli "Terörizmin Finansmanı ile Mücadele - Standartlar ve Uygulamalar" Konulu Webinar Materyalleri

  Diana de Martino - Ceza Usulleri ve Karşılaşılan Zorluklar

  Jean Pierre Devos-Bruksel Saldırısı

  Jean Pierre Devos -Belcika Sistemi

  Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

   

  2019 -YCGK FİNANSMAN-SANIĞIN TEHDİT EDİLMESİNİN TARTIŞILMASI

  2019- YCGK-FİNANSMAN (50 TL VERİLMESİ)

  2019-YCGK - FİNANSMAN

  BEDELİ ÖDENEN MALZEMEYİ TESLİM ETMEK

  BEDELİ ÖDENEN MALZEMEYİ TESLİM ETMEK-2

  CEBİNDEN 50 TL EKLENMESİ

  FİNANSMAN, YARDIM, ARACILIK YAPMA, DOSYADAN EL ÇEKTİKTEN SONRA EK KARAR

  GİZLİ TANIK, TAPE, MAH.YETERLİ OLMAMASI

  KARŞILIKSIZ OLMASI GEREKTİĞİ

  YARDIM-FİNANSMAN

  YCGK-Terörizmin Finansmanı (2018)

   

  26-27 Şubat 2020 Bilişim Suçları Yuvarlak Masa Toplantısı 

  2008_10249

  2009_193

  2009_3774

  2010_17

  2011_3839

  2011_28624

  2012_2350

  2013_448

  2013_17864

  2014_19342

  2015_2056

  2016_492

  2016_2155

  2016_10741

  2017_211

  2017_956

  2017_1283

  2017_1800

  2017_2966

  2017_3067

  2017_3892

  2017_30401

  2018_419

  2018_5042

  2019_1613

  2019_2597

  2019_2863

  2019_2874

  2019_10316

  2019_15788

  AİHM - CASE OF BENEDIK v. SLOVENIA - [Türkçe Tercüme]

  BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE ARAMA VE EL KOYMA TEDBİR-Volkan-Dulger

  ELEKTRONİK DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ-YARGITAY UYGULAMALARI-AHMET GÜL

  ESTHER GEORGE-Elektronik Deliller_TR

  ESTHER GEORGE-Kişisel Verilerin Korunması-TR

  HASAN SINAR-KREDI KARTI DOLANDIRICILIĞI

  HASAN SINAR-SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  OCSEA TURKEY-Andriani-Kostopoulou-ENG

  Veli Özer Özbek-Çocuk pornografisi sunum

  Yargıtay 12. Ceza Dairesi

   

  Yargılamada Video Konferans Uygulaması  

  https://www.coe.int/en/web/national-implementation/videoconference-in-court-proceedings-human-rights-standards-video-recording  

  Usuli Güvenceler

  Rusya Uygulaması

  Sırbistan Uygulaması

  Toplantı Raporu 

   

  KUDO Platformu Bilgilendirme

  KUDO IT-Kurulum Gereklilikleri

  KUDO Kullanım Kılavuzu

  KUDO Katılımcı Arayüzü TR

  KUDO_Katılmadan Önce Katılmak için

  Adres

  ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Milli Müdafaa Cd. No:22 /B Bakanlıklar / Çankaya / Ankara

  Telefon

  Faks : +90 312 219 43 19

  E-Posta

  cigm.projeisaretadalet.gov.tr

  © 2020 TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 15 - Toplam : 7853 kişi ziyaret etmiştir.