BELGELER CAS II

  15 Haziran 2022 Adil Yargılanma Hakkı Yuvarlak Masa Toplantısı Materyalleri  

  Mahmut Can Şenyurt - Avukata Erişim Hakkı Sunumu

  Martyna Kusak - Avukatın Hazır Bulunması ile Tanıkların Sorgulanması Tanığın Sorguya Katılmaması AİHM'in Üç Aşamalı Testi

  Martyna Kusak - Çelişmeli Yargılama Bağlamında Silahların Eşitliği Genel İlkesi (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yönüyle)

  Sinan Altunç - Soruşturma ve kovuşturma evresinde avukata erişim hakkı

   

  Proje Kapsamında Tercümesi Yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararları 

  1) CM_Res(2013)13_TR

  2) CM_Res(2017)19_TR

  3) CM_Res(2020)5_TR

  4) CM_Rec(2010)12_TR

  5) CM_Rec(2010)3_TR

  6) Rec(2006)13_TR

  7) Rec(95)12_TR

  8) Rec(87)18_TR

  9) Rec(2003)13_TR

  10) Rec(97)13_TR

  11) Rec(2005)9_TR

   

  Proje Kapsamında Oluşturulan Kılavuz ve Rehberler  

  Tutukluluk İşlemlerinde Usuli Güvenceler Kılavuzu

  Tutukluluk ve Diğer Koruma Tedbirlerinin Uygulanması Kılavuzu

   

  Projemiz Kapsamında Tercüme Edilen/Güncellenen Kaynaklar 

  Adalet Sisteminin Bağımsızlığı

  AİHS 5. Madde Rehberi

  Cumhuriyet Savcısının Rolü

  Gözaltı-Avukat Yardımı

  Gözaltının İlk Günlerinde Avukat Yokluğu

  Terörizm Konusunda AİHM İçtihadı

   

  30 Haziran ve 7 Temmuz 2021 Tarihlerinde Gerçekleştirilen "Elektronik Deliller" Çalıştay Materyalleri 

  Cansu Alıcı Sunum

  Digital Forensics Division_v2_TR

  Mahmut Can Senyurt_Elektronik Deliller Sunumu

  Session 1_v2_TR

  Session 2_v2_TR

  Session 3_v2_TR

  Session 5_v2_TR

  Siber suçlarda deliller_Avrupa Konseyi v1

   

  14 Aralık 2020 Tarihli "Çevrimiçi Duruşmalar" Webinarı Materyalleri

  CCPE= 15 Sayılı Görüş

  Çevrimiçi Duruşma (AİHM Perspektifi) - Dmitry Gurin

  Çevrimiçi Duruşma (İspanya Deneyimi) - Bachmaier

  Çevrimiçi Duruşma (Rusya Deneyimi)- Filatova TR

  Çevrimiçi Duruşma- Filatova EN

  E-Duruşma -Tuğçe Duygu Köksal

  Prof. Dr. Feridun Yenisey'in Sunumu

  SEGBİS ile ilgili AYM Kararları (Tablo)

  İngiltere ve Galler ceza mahkemelerine yönelik alınan önlemler

  Rusya Yüksek Mahkeme Kararı 08.04.2020-TR

  Rusya Yüksek Mahkeme Kararı 18.03.2020-TR

   

  5 Ekim 2020 Tarihli "Tutukluluğun Hukukiliği ve Ceza Yargılamasında Tutuklamaya Alternatif Tedbirler " Konulu Webinar Materyalleri 

  AIHM Kararlar Listesi

  Örnek Kararlar Listesi

  Panel 1Soru-Cevap-Levent Yalçın

  Panel 2 Soru-Cevap-Hasan Sınar

  recR(80)1_TR

  Resolution 2077(2015)_TR

   

  24 Haziran 2020 Tarihli "Ceza Yargılamasında Gerekçeli Karar Hakkı" Konulu Webinar Materyalleri

  Dr.Akif Yıldırım - Anayasa Mahkemesi İlgili Karar Özetleri

  Dr.İhsan Baştürk -Yargıtay Perspektifi

   

  9 Haziran 2020 Tarihli "Terörizmin Finansmanı ile Mücadele - Standartlar ve Uygulamalar" Konulu Webinar Materyalleri

  Diana de Martino - Ceza Usulleri ve Karşılaşılan Zorluklar

  Jean Pierre Devos-Bruksel Saldırısı

  Jean Pierre Devos -Belcika Sistemi

  Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

   

  2019 -YCGK FİNANSMAN-SANIĞIN TEHDİT EDİLMESİNİN TARTIŞILMASI

  2019- YCGK-FİNANSMAN (50 TL VERİLMESİ)

  2019-YCGK - FİNANSMAN

  BEDELİ ÖDENEN MALZEMEYİ TESLİM ETMEK

  BEDELİ ÖDENEN MALZEMEYİ TESLİM ETMEK-2

  CEBİNDEN 50 TL EKLENMESİ

  FİNANSMAN, YARDIM, ARACILIK YAPMA, DOSYADAN EL ÇEKTİKTEN SONRA EK KARAR

  GİZLİ TANIK, TAPE, MAH.YETERLİ OLMAMASI

  KARŞILIKSIZ OLMASI GEREKTİĞİ

  YARDIM-FİNANSMAN

  YCGK-Terörizmin Finansmanı (2018)

   

  26-27 Şubat 2020 Bilişim Suçları Yuvarlak Masa Toplantısı 

  2008_10249

  2009_193

  2009_3774

  2010_17

  2011_3839

  2011_28624

  2012_2350

  2013_448

  2013_17864

  2014_19342

  2015_2056

  2016_492

  2016_2155

  2016_10741

  2017_211

  2017_956

  2017_1283

  2017_1800

  2017_2966

  2017_3067

  2017_3892

  2017_30401

  2018_419

  2018_5042

  2019_1613

  2019_2597

  2019_2863

  2019_2874

  2019_10316

  2019_15788

  AİHM - CASE OF BENEDIK v. SLOVENIA - [Türkçe Tercüme]

  BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE ARAMA VE EL KOYMA TEDBİR-Volkan-Dulger

  ELEKTRONİK DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ-YARGITAY UYGULAMALARI-AHMET GÜL

  ESTHER GEORGE-Elektronik Deliller_TR

  ESTHER GEORGE-Kişisel Verilerin Korunması-TR

  HASAN SINAR-KREDI KARTI DOLANDIRICILIĞI

  HASAN SINAR-SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  OCSEA TURKEY-Andriani-Kostopoulou-ENG

  Veli Özer Özbek-Çocuk pornografisi sunum

  Yargıtay 12. Ceza Dairesi

   

  Yargılamada Video Konferans Uygulaması  

  https://www.coe.int/en/web/national-implementation/videoconference-in-court-proceedings-human-rights-standards-video-recording  

  Usuli Güvenceler

  Rusya Uygulaması

  Sırbistan Uygulaması

  Toplantı Raporu 

   

  KUDO Platformu Bilgilendirme

  KUDO IT-Kurulum Gereklilikleri

  KUDO Kullanım Kılavuzu

  KUDO Katılımcı Arayüzü TR

  KUDO_Katılmadan Önce Katılmak için

  Adres

  ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Milli Müdafaa Cd. No:22 /B Bakanlıklar / Çankaya / Ankara

  Telefon

  Faks : +90 312 219 43 19

  E-Posta

  cigm.projeisaretadalet.gov.tr

  © 2020 TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 15 - Toplam : 7853 kişi ziyaret etmiştir.