Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  FAALİYETLER

   

  GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

   

  1. İHTİYAÇ ANALİZİ TOPLANTILARI

   

  2 adet İhtiyaç Analizi toplantısı gerçekleştirilmiş, hâkim ve savcılar, yüksek yargı kurumları mensupları, baro temsilcileri, avukatlar ile sivil toplum kuruluşu üyeleriyle görüşülmüş ve bahse konu toplantılar sonucunda ihtiyaç anazili raporu hazırlanmıştır.

   

  1. ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI

   

  Proje kapsamında yer alan 3 tematik konuya ilişkin hazırlanacak olan kılavuzlara yönelik çalışma grubu toplantıları gerçekleştirilmiştir.

   

  1. REHBERLER VE KILAVUZLAR
  1. Bastırılıp Dağıtılan Eserler

   

  • Tutukluluk İşlemlerinde Usuli Güvenceler Kılavuzu (web sayfamızda da yayımlandı)
  • Ceza Uygulamalarında Tutukluluk ve Diğer Koruma Tedbirlerinin Uygulanması Kılavuzu (web sayfamızda da yayımlandı)
  • Terörizmin Finansmanının Soruşturulması ve Kovuşturulması Rehberi (FATF:2018) (Hizmete Özel Paylaşıldı)
  • Terörizmin Finansmanı Soruşturma Kılavuzu (FATF :Mart 2021) (Hizmete Özel Paylaşıldı)
  • AİHM ve Ceza Yargılaması Üzerine Kitap (1545 adet)

   

  1. Proje kapsamında hazırlanan ve yakın zamanda basılan ve dağıtım aşamasında olan kılavuzlar:
  • Cezai Konularda Delillerin Kabul Edilebilirliği Kılavuzu (15.564)
  • Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Kılavuzu (17.519)
  • Siber Suç Soruşturmaları Kılavuzu (17.574 adet)
  • Kripto Paralara El Koyma Kılavuzu (3000 adet)
  • Dijital Delil Kılavuzu (3000 adet)

   

  Yukarıda yer verilen eserler ve kılavuzların başta 149 Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere yüksek yargı kurumları, Türkiye Barolar Birliği, proje paydaşı olan ve ilgili tüm kurumlara uygulayıcıların kullanımına sunulmak üzere dağıtımı gerçekleştirilmektedir.

   

   

  1. BÖLGESEL YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

   

  • İzmir Usulî Güvenceler Sağlanırken Siber Suçlarla Etkili Mücadelede Karşılaşılan Zorluklar konulu birinci bölgesel yuvarlak masa toplantısı (26-27 Şubat 2020)
  • Adil Yargılanma Hakkı Çevrimiçi Yuvarlak Masa Toplantısı (15 Haziran 2022)
  • İstanbul Makul Sürede Yargılanma Hakkı Konulu Usuli Güvencelere İlişkin Yuvarlak Masa Toplantısı (14-15 Eylül 2023)
  • Bodrum Siber Suçlar ve Terörizmin Finansmanı İle Mücadele Yuvarlak Masa Toplantısı (Kripto Varlıkların Bilişim Suçları ile Terörizmin Finansmanı Suçlarında Kullanılması) (19-20 Ekim 2023)
  • Van Terörizmin Finasmanı İle Mücadele Yuvarlak Masa Toplantısı (26-27 Ekim 2023)

   

       Uygulamadaki sorun ve çözüm önerilerini tartışmaya yönelik grup çalışmaları gerçekleştirilmiş olup ilgili kurum temsilcileri, hâkim ve Cumhuriyet savcıları, avukat ve uzmanların katılımı ile düzenlenmiştir.

   

   

   

  1. KOORDİNASYON TOPLANTILARI

   

  1. Usuli Güvenceler Konulu :

   

  • Mardin Usuli Güvenceler Koordinasyon Toplantısı (3-4 Kasım 2022)
  • Afyon Usuli Güvenceler Koordinasyon Toplantısı (1-2 Haziran 2023)
  • Eskişehir Usuli Güvenceler Koordinasyon Toplantısı (27-28 Eylül 2023)

   

   

   

  1. Siber Suçlar Konulu :

   

  • Ankara Siber Suçlar Koordinasyon Toplantısı (25-26 Ekim 2021)
  • İstanbul Siber Suçlar Koordinasyon Toplantısı (16-17 Aralık 2021)
  • İzmir Siber Suçlar Koordinasyon Toplantısı (10-11 Şubat 2022)
  • Adana Siber Suçlar Koordinasyon Toplantısı (24-25 Şubat 2022)
  • Antalya Siber Suçlar Koordinasyon Toplantısı (17-18 Mart 2022)
  • Samsun Siber Suçlar Koordinasyon Toplantısı (7-8 Eylül 2022)
  • Diyarbakır Siber Suçlar Koordinasyon Toplantısı (23-24 Kasım 2022)
  • Konya Siber Suçlar Koordinasyon Toplantısı (10-11 Ocak 2023)

   

  1. Terörizmin Finansmanı Konulu :

   

  • Gaziantep Terörizmin Finansmanı Koordinasyon Toplantısı (31 Mart 2022)
  • Kızılcahamam Terörizmin Finansmanı İle Mücadele Koordinasyon Toplantısı (22 Eylül 2023)

   

  • Nihai Koordinasyon Toplantısı ( 3 tematik konuyu da içerir şekilde)(23-24 Kasım 2023)

   

  Kurumlararası işbirliğini artırmaya ve uygulamadaki sorun ve çözüm önerilerini tartışmaya yönelik düzenlenmiş olup ilgili kurum temsilcileri, hâkim ve Cumhuriyet savcıları, avukat ve uzmanların katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

   

   

  1. ÇALIŞTAYLAR

   

  Pandemi Döneminde Gerçekleştirilen Webinarlar:

  • “Terörizmin Finansmanı ile Mücadele - Standartlar ve Uygulamalar” Konulu Webinar (9 Haziran 2020): 81 ilden terör suçları ile ilgili soruşturmaları yürüten Cumhuriyet Savcılarının katılımının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı,  Avrupa Konseyi ve Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin bulunduğu çevrimiçi webinar gerçekleştirilmiştir. Webinar kapsamında MASAK ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından konuşmacılar ile yabancı uzmanlar sunum yapmıştır.
  • “Ceza Yargılamasında Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Gerekçeli Karar Yazımı” Konulu Webinar (24 Haziran 2020): 81 ilden 106 hâkimin görevlendirildiği ,Prof. Dr. Osman Doğru’nun moderatörlük yaptığı webinarda; Yargıtay, AYM ve AİHM’de görev yapan hukukçular tarafından sunumlar yapılmıştır.
  • “Tutukluluğun Hukukiliği ve Ceza Yargılamasında Tutuklamaya Alternatif Tedbirler” Konulu Webinar (5 Ekim 2020): 81 ilden Sulh Ceza Hâkimi, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı/Hakimi, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanı/Hakiminin yanı sıra HSK, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi Eğiticilerinin katılımı ile çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay’dan yetkin konuşmacıların yanı sıra Üniversite Öğretim Üyeleri, Avukatlar ve yabancı uzmanların kıymetli tecrübelerini paylaştığı webinarda; AİHM, AYM, Yargıtay içtihadı ve karşılaştırmalı uygulamalar ışığında tutuklama ve tutuklamaya alternatif tedbirler konusu ele alınmıştır.
  • “Çevrimiçi Duruşmalar” Konulu Webinar (14 Aralık 2020):81 İlden ceza mahkemesi hâkimleri ile duruşma savcılarının yanı sıra HSK, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, CTE GM, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Strateji Dairesi Başkanlığı, TAA, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin katılımı ile “Çevrimiçi Duruşmalar” konusunda çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. Çevrimiçi duruşmalar konusunda Rusya, Almanya, Avusturya, İspanya ve diğer ülke deneyimleri yabancı uzmanlar tarafından; SEGBİS bağlamında ülkemiz uygulamaları ise Prof. Dr. Feridun Yenisey, Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Akif Yıldırım ve Avukat Tuğçe Duygu Köksal tarafından aktarılmıştır.

   

  • Elektronik Deliller Çalıştayı(30 Haziran 2021 ve 7 Temmuz 2021):Yabancı uzmanların da katılımıyla Elektronik delillerin toplanması konusunda iki adet çevrimiçi çalıştay gerçekleştirilmiştir.

   

  Uluslararası Çalıştaylar:

   

  • Elektronik Deliller Çalıştayı (30 Haziran 2021 ve 7 Temmuz 2021):Yabancı uzmanların da katılımıyla Elektronik delillerin toplanması konusunda iki adet çevrimiçi çalıştay gerçekleştirilmiştir.

   

  • "Terörizmin Finansmanıyla Mücadelede Usuli Güvenceler" Konulu Uluslararası Çalıştay (19-20 Eylül 2022/Ankara)
  • Terörizmin Finansmanı ve Siber Suçlarla İlişkisi Konulu Uluslararası Çalıştay (07-08 Aralık 2023/İstanbul)

   

   

  1. ÇALIŞMA ZİYARETLERİ VE GÖREVLENDİRMELER
  1. Çalışma Ziyaretleri :
  • Fransa Strazburg/Paris Çalışma Ziyareti (16-20 Mayıs 2022)
  • Belçika Çalışma Ziyareti (3-5 Ekim 2022)
  1. Görevlendirmeler :
  • Mayıs-Temmuz 2022  tarihleri arasında 2,5 ay süreyle AİHM ve Avrupa Konseyi bünyesinde 2  Hâkim görevlendirilmiştir.
  • Eylül-Aralık 2022 tarihleri arasında Strazburg’ta 2 Hâkim, Avrupa Konseyi nezdinde görevlendirilmiştir.
  • Eylül-Kasım 2022 tarihleri arasında Romanya/Bükreş’te 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.
  • Eylül-Aralık 2023 tarihleri arasında AİHM ve Avrupa Konseyi bünyesinde 1 Hâkim görevlendirilmiştir.

   

  1. BİLGİLENDİRME KAMPANYALARI

   

  Proje kapsamında uygulayıcıların yanısıra vatandaşların da bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan ve dağıtımı planlanan belirli haklara ilişkin broşürler, siber suçlara ilişkin bilgilendirici ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan video içerikleri ile birlikte projenin tüm faaliyetlerine ilişkin çıktıları ve raporları oluşturulan internet sitesinde paylaşılmakta olup vatandaşların adliyeler ile buluşması, yargısal faaliyetlerin işleyişi hususunda bilgilendirilmeleri ve UYAP vatandaş portalının da tanıtımı amacıyla 8 ilde Halka Açık Adliye Etkinliği düzenlenmiştir.

   

  1. Açık Mahkeme Günleri

   

  • Ankara Açık Adliye Etkinliği (29 Kasım 2021)
  • İstanbul Açık Adliye Etkinliği(15 Aralık 2021) 
  • İzmir Açık Adliye Etkinliği (9 Şubat 2022)
  • Adana Açık Adliye Etkinliği (23 Şubat 2022)
  • Antalya Açık Adliye Etkinliği (16 Mart 2022)
  • Gaziantep Açık Adliye Etkinliği (1 Nisan 2022)
  • Eskişehir Açık Adliye Etkinliği (9 Haziran 2023)
  • Sivas Açık Adliye Etkinliği (9 Kasım 2023)

   

   

  1. Broşürler
  • AİHS madde 5 : Özgürlük ve Güvenlik Hakkı
  • AİHS madde 6/1: Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Genel Kural
  • AİHS madde 6/2 ve 6/3: Şüpheli ve Sanıklara Tanınan Asgari Teminatlar

   

  Bahse konu broşürler ve bir kısım adliyelere teslim edilecek olan broşürlüklerin, başta 149 Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere Halka Açık Adliye etkinliği düzenlenen adliyelere, Bakanlığımıza ve Türkiye Barolar Birliğine dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

   

  1. Bilgilendirici Video İçerikleri:

   

  Vatandaşların bilişim suçlarının faili ve mağduru olmamaları amacıyla bilgilendirici video içerikleri hazırlanmakta olup ilgili kurumlar ve kamunun paylaşımına açılması hedeflenmektedir.

   

   

   

  1. İnternet Sitesi

   

  • Proje faaliyetlerini içeren “cas2.adalet.gov.tr” internet sitesi kullanıma açılmıştır.

   

   

  Tercümesi Yapılan Web Yayınları:

   

  • Adalet Sisteminin Bağımsızlığı
  • AİHM İçtihadında Cumhuriyet savcılarının Ceza Alanı Dışındaki Rolü
  • AİHS 5. Madde Rehberi
  • Gözaltında Avukata Erişim Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı
  • Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Gözaltındaki İlk Günlerde Avukata Erişimin Sağlanmaması Konusunda Araştırma Raporu (FR)
  • Terörizmle ilgili AİHM İçtihadı

   

   

  Proje Materyalleri Web Yayınları :

   

  • KUDO Platformu Bilgilendirme
  • Yargılamada Video Konferans Uygulaması  
  • 9 Haziran 2020 Tarihli "Terörizmin Finansmanı ile Mücadele - Standartlar ve Uygulamalar" Konulu Webinar Materyalleri
  • 24 Haziran 2020 Tarihli "Ceza Yargılamasında Gerekçeli Karar Hakkı" Konulu Webinar Materyalleri
  • 5 Ekim 2020 Tarihli "Tutukluluğun Hukukiliği ve Ceza Yargılamasında Tutuklamaya Alternatif Tedbirler " Konulu Webinar Materyalleri 
  • 14 Aralık 2020 Tarihli "Çevrimiçi Duruşmalar" Webinarı Materyalleri
  • 30 Haziran ve 7 Temmuz 2021 Tarihlerinde Gerçekleştirilen "Elektronik Deliller" Çalıştay Materyalleri 
  • Proje Kapsamında Oluşturulan Kılavuz ve Rehberler  
  • Proje Kapsamında Tercümesi Yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararları 
  • Tüm Koordinasyon ve bölgesel yuvarlak masa toplantılarına ilişkin materyaller ve raporları
  • Bilgilendirici video içerikleri

   

   

  1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Proje Kapsamında gerçekleştirilen toplantılara ilişkin hazırlanan ve cinsiyet ve meslek grubu esas alınarak uygulanan anket çalışmaları ile hem işlenen konulara dair sorun ve çözüm önerilerini tespit etmeyi hem de gerçekleştirilen programların yeterliliğini ölçmeyi amaçlayan, uygulama ya da mevzuat düzenlemelerine yönelik ihtiyaç ve tespitlerin değerlendirilmesi hususunda analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

   

        X - KAPANIŞ ETKİNLİĞİ

  30 Kasım 2023 tarihinde projenin kapanış etkinliğinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

   

   

  Adres

  ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Milli Müdafaa Cd. No:22 /B Bakanlıklar / Çankaya / Ankara

  Telefon

  Faks : +90 312 219 43 19

  E-Posta

  cigm.projeisaretadalet.gov.tr

  © 2020 TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 15 - Toplam : 7853 kişi ziyaret etmiştir.