FAALİYETLER

  3 Ekim 2019 - Proje Açılış Konferansı : Projenin açılışı Ankara’da, yaklaşık 350 hakim, savcı ve yüksek yargı makamları, yargı kurumları, güvenlik güçleri, finans ve bilişim teknolojileri kurumlarından oluşan proje paydaşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

  6-8 Kasım 2019 – Mevzuat ve Politika  İhtiyaç Analizi Birinci Ziyareti : İlki Ankara'da gerçekleştirilmiş ve toplantıya sekiz farklı kurumdan toplam 49 kişi katılım sağlamıştır.

  11-14 Kasım 2019- İspanya Yargı Okuluna Çalışma Ziyareti : İlk çalışma ziyareti, TAA için 11-14 Kasım 2019 tarihlerinde, İspanyol Yargı Okuluna düzenlenmiştir. Ziyaret kapsamında, diğer Avrupa ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinden faydalanarak, TAA’nın eğitim sistemini yeniden yapılandırma ve modernize etme çabalarının desteklenmesi amaçlanmıştır.

  17-20 Aralık 2019 – Mevzuat ve Politika İhtiyaç Analizi Birinci Ziyareti : İkinci ihtiyaç analizi toplantısı ise İstanbul'da yapılmıştır. Toplam 45 kişinin katılım sağladığı toplantı kapsamında altı farklı kurum ziyaret edilmiştir.

  6-8 Ocak 2020 – İkinci Eğitim İhtiyaç Analizi Ziyaretleri : İzmir ve Ankara’da gerçekleştirilmiş ve toplam 67 temsilci ile görüşme yapılmıştır.

  7 Şubat 2020 - Birinci Yönetim Toplantısı : CİGM, TAA, MFİB ve AB Delegasyonunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

  26-27 Şubat 2020 - Birinci Bölgesel Yuvarlak Masa Toplantısı, İzmir : Usulî Güvenceler Sağlanırken Siber Suçlarla Etkili Mücadelede Karşılaşılan Zorluklar konulu birinci bölgesel yuvarlak masa toplantısı, 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir’de düzenlenmiştir. Toplantıya, İzmir BAM Başkanı ve üyeleri, çeşitli illerden cumhuriyet savcıları, Yargıtay’da görev yapan cumhuriyet savcıları ve tetkik hâkimleri, kolluk güçleri, BTK, ve Türkiye Bankalar Birliğinden temsilciler katılım sağlamıştır.

  12-13 Mart 2020 - Eğitim Modül ve Materyallerinin Geliştirilmesi Çalışma Grubu Toplantısı : “Savcılık Uygulamaları” bağlamında eğitim modül ve materyallerinin geliştirilmesi için oluşturulan çalışma grubunun ilk toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  9 Haziran 2020 -  Terörizmin Finansmanı ile Mücadele - Standartlar ve Uygulamalar Konusunda Webinar : 81 ilden terör suçları ile ilgili soruşturmaları yürüten Cumhuriyet Savcılarının katılımının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı,  Avrupa Konseyi ve Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin bulunduğu çevrimiçi webinar KUDO programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Webinar kapsamında MASAK ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından konuşmacılar ile yabancı uzmanlar sunum yapmıştır.

  24 Haziran 2020 - Ceza Yargılamasında Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Gerekçeli Karar Yazımı Konusunda Webinar : 81 ilden Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Hâkimi ile Başkanının yanı sıra HSK, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi Eğiticilerinin katılımı ile "Ceza Yargılamasında Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Gerekçeli Karar Yazımı" konusunda “Bluejeans Events” programı üzerinden çevrimiçi bir webinar gerçekleştirilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay’dan konuşmacıların yer aldığı, Prof. Dr. Osman Doğru’nun moderatörlük yaptığı webinarda; AİHM, AYM ve Yargıtay içtihadı ışığında gerekçeli karar standardı ve deliller incelenirken gerekçelendirme zorunluluğu konularına değinilmiştir.

  7 – 9 Eylül 2020 ROM Görüşmeleri : 2020 Mart ayında yapılması planlanmış olmasına rağmen Covid-19 nedeniyle ertelenen ROM görüşmeleri online olarak paydaşlarla gerçekleştirilmiştir.

  16 Eylül 2020 - İkinci Yürütme Kurulu Toplantısı : 2020 Mart ayında yapılması planmış olup  Covid-19 nedeniyle Güz dönemine ertelenen toplantı gerçekleştirilmiştir.

  5 Ekim 2020 - “Tutukluluğun Hukukiliği ve Ceza Yargılamasında Tutuklamaya Alternatif Tedbirler” Konulu Webinar : 5 Ekim 2020 tarihinde 10:00-16:00 saatleri arasında 81 ilden Sulh Ceza Hâkimi, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı/Hâkimi, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanı/Hakiminin yanı sıra HSK, DİABGM, İNHAK ve TAA Eğiticilerinin katılımı ile “KUDO” programı üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’dan yetkin konuşmacıların yanı sıra Üniversite Öğretim Üyeleri, Avukatlar ve yabancı uzmanların kıymetli tecrübelerini paylaştığı webinarda; AİHM, AYM, Yargıtay içtihadı ve karşılaştırmalı uygulamalar ışığında tutuklama ve tutuklamaya alternatif tedbirler konusu ele alınmıştır.

  19 Ekim 2020 - Tutukluluk ve Usuli Güvenceler Çalışma Grubu (ÇG) Toplantısı : Usuli Güvenceler konusunda oluşturulan Çalışma Grubunun ilk toplantısı KUDO programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Toplantıya hakim savcıların yanı sıra yabancı uzmanlar ve proje danışmanları da katılmıştır.

  26 Ekim 2020 - Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Bağlamında Usuli Güvenceler Çalışma Grubu (ÇG) : Grubun ilk toplantısı KUDO programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Toplantıya hâkim savcıların yanı sıra yabancı uzmanlar ve proje danışmanları da katılmıştır .   

  11 Aralık 2020 – PEK Toplantısı : Cisco Jabber programı üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya CİGM Genel Müdürü Sn. Yakup Moğul iştirak etmişlerdir.

  14 Aralık 2020 – “Çevrimiçi Duruşmalar” Konulu Webinar : 81 İlden ceza mahkemesi hakimleri ile duruşma savcılarının yanı sıra HSK, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Strateji Dairesi Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin katılımı ile “Çevrimiçi Duruşmalar” konusunda “KUDO” platformu üzerinden çevrimiçi bir webinar gerçekleştirilmiştir. Çevrimiçi duruşmalar konusunda yabancı uzmanlar tarafından aktarılan Rusya, Almanya, Avusturya, İspanya ve diğer ülke deneyimlerinin yanı sıra SEGBİS bağlamında ülkemizdeki durum da ele alınmıştır.

  15 Aralık 2020 – II. Yönetim Toplantısı : Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin yanı sıra toplantıya Avrupa Konseyi, Türkiye Adalet Akademisi ve diğer ilgili kurumların temsilcileri katkı ve katılım sağlamıştır.

  Adres

  ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Milli Müdafaa Cd. No:22 /B Bakanlıklar / Çankaya / Ankara

  Telefon

  Faks : +90 312 219 43 19

  E-Posta

  cigm.projeisaretadalet.gov.tr

  © 2020 TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 13 - Toplam : 3841 kişi ziyaret etmiştir.