Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  3-5 Ekim 2022 tarihleri arasında, Bakanlığımız temsilcileri ile hâkimler ve savcılar Belçika’da terörizmin finansmanı ile mücadele üzerine hazırlanmış bir çalışma ziyareti programına katılım sağlamışlardır.
  05.10.2022

       3-5 Ekim 2022 tarihleri arasında, Bakanlığımız temsilcileri ile hâkimler ve savcılar Belçika’da terörizmin finansmanı ile mücadele üzerine hazırlanmış bir çalışma ziyareti programına katılım sağlamışlardır. Heyete Genel Müdürümüz Sn. Ali Öztürkmen başkanlık etmiştir.

      Heyet; Tehdit Analizi Koordinasyon Birimi (CUTA), Belçika Adli Federal Polisi Terör ile Mücadele Merkez Birimi (DJSOC/Terro), Federal Savcılık, Finansal istihbarat İşleme Birimi (CTIF), Adalet Akademisi gibi Belçika kuruluşlarının yanı sıra Avrupa Cumhuriyet Savcılığı (EPPO) temsilcileri ile görüşme imkanı bulmuştur.

       Çalışma ziyareti, katılımcıların Belçika makamlarının koordineli eylemlerine ilişkin iyi uygulamaları öğrenmesinin yanı sıra hem Belçika hem de Türkiye'nin terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda karşılaştıkları zorlukları tartışmalarını sağlamıştır. Katılımcılara, ceza alanındaki konuları da içeren adli eğitim programları hakkında kapsamlı bir sunum yapılmıştır. Son olarak bu etkinlik, karşılıklı adli yardımlaşma ve cezai alanda eğitimler de dâhil olmak üzere, terörizmin finansmanıyla sınır ötesi mücadelede yetkililer arasında gelecekteki ikili soruşturma ve adli iş birliği fırsatlarını arttırmıştır.

  Adres

  ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Milli Müdafaa Cd. No:22 /B Bakanlıklar / Çankaya / Ankara

  Telefon

  Faks : +90 312 219 43 19

  E-Posta

  cigm.projeisaretadalet.gov.tr

  © 2020 TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 15 - Toplam : 7853 kişi ziyaret etmiştir.