Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  15 Haziran 2022 Adil Yargılanma Hakkı Çevrimiçi Yuvarlak Masa Toplantısı
  15.06.2022

        15 Haziran 2022 tarihinde yargılamaların adilliği bağlamında usuli güvencelere ilişkin çevrimiçi bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı yaklaşık 145 Türk hâkim ve savcıyı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hukukçularını, ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinden bir Raportörü bir araya getirmiştir.

      Toplantıda öncelikli olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarının ve bunların yanı sıra Türkiye yüksek mahkemelerinin standartlarının yaygınlaştırılması tartışılmıştır. Konuşmacılar ve katılımcılar, hem yasal açıdan hem de uygulama açısından yasal yardım alma hakkıyla ilgili belirli zorluklar hakkında fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili tespit ettiği ihlal alanlarından biri olan delillerin yönetimi ve yeterli gerekçelerin sunulması konularında verimli tartışmalar yaşanmıştır.

  Adres

  ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Milli Müdafaa Cd. No:22 /B Bakanlıklar / Çankaya / Ankara

  Telefon

  Faks : +90 312 219 43 19

  E-Posta

  cigm.projeisaretadalet.gov.tr

  © 2020 TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 15 - Toplam : 7853 kişi ziyaret etmiştir.